Metody łączenia

CHIORINO oferuje szeroki zakres sposobów wykonania taśm, dostosowanych do każdego rodzaju rozwiązań.

Poniżej podano sposoby łączenia taśm:

- palcowy (1-4) tradycyjna metoda, gwarantująca niewielkie zgrubienie w miejscu łączenia oraz dokładność dopasowania i przylegania. Zapewnia to maksymalną elastyczność taśmy przysuwającej się po ostrych nieruchomych krawędziach (pojedyncze Z) oraz w przypadku wymaganej wysokiej wytrzymałości przy znacznym obciążeniu.

- zakładkowy (5) - system ten ma zastosowanie do taśm termoplastycznych poliuretanowych bez wzmocnienia tkaniną,

- klinowy (6) - specjalna metoda dla wybranych taśm i zastosowań, jako alternatywa dla tradycyjnego palcowego sposobu łączenia,

- schodkowe (7) - specjalna metoda dla wybranych taśm i zastosowań, jako alternatywa dla tradycyjnego palcowego sposobu łączenia,

- zszywki plastikowe (8) - niemetaliczne spinacze wykonane z tkaniny poliestrowej i spirali. Zapewnia to wysoką odporność na chemikalia, gwarantując elastyczność i krótki czas łączenia. Zatwierdzone przez FDA. Współpracują z rolkami powyżej f 16 mm. Szczególne zastosowanie w przypadku działania promieni RTG lub wykrywaczy metalu np. na lotniskach.

- zszywki metalowe (9-12) - zastosowanie w przypadku wymaganej szczególnej łatwości i szybkości łączenia taśm lub kiedy łączenie samo w sobie jest trudne. Dostępne są w wersjach: galwanizowanej i nierdzewnej, w następujących typach:
- M/G do każdego typu taśmy, głównie na lotniskach,
  przemyśle spożywczym i odzieżowym,
- M/K dla taśm o grubości do 2 mm, szczególne
   zastosowanie w przemyśle graficznym, pralniach
  przemysłowych i przesyłanie paczek,
- M/SL dla każdego typu taśmy i każdego zastosowania,
  zaciskanie nie wymaga dodatkowych urządzeń,
- M/SW dla taśm o grubości większej niż 2 mm, gwarantują
   wyższą wytrzymałość; szczególne zastosowanie w
   rolnictwie.

Ważne!
1 - Sposoby łączenia przedstawione powyżej dobierane są w zależności od rodzaju taśmy, pasa i warunków pracy.

2 - Oferujemy pomoc techniczną w zakresie informacji i poprawnego wykonania połączeń pasów CHIORINO.

 


1 - MICRO Z


2 - POJEDYNCZE Z


3 - PODWÓJNE Z


4 - POTRÓJNE Z


5 - ZAKŁADKOWE


6 - KLINOWE


7 - SCHODKOWE


8 - ZSZYWKI PLASTIKOWE


9 - ZSZYWKI METALOWE M/G


10 - ZSZYWKI METALOWE M/K


11 - ZSZYWKI METALOWE M/SL


12 - ZSZYWKI METALOWE M/SW

Copyright © Chiorino Polska Sp. z o.o. opracowanie: Talem Technologies Sp. z o.o.